Visuaalinen ilmaisu ja luovuus ovat kirjoittamisen ohella tärkeä osa elämääni erilaisissa muodoissaan. Piirrän, maalaan, askartelen, kuvitan ja luon grafiikoita. Täältä löytyy joitakin näytteitä erilaisista töistäni kolmessa kategoriassa: Graafinen suunnittelu, Digitaalinen suunnittelu ja kuvittaminen sekä Piirustus ja maalaus. Minulta voi pyytää myös tilaustöitä ja ehdottaa yhteistyötä esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, kuvittamiseen liittyen. Lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä lomakkeella.

Visual expression and creativity have always had an important role in my life, in addition to reading and writing. Here you can find some samples of my work in three category: Graphic Design, Digital Design & Illustration and Drawing & Painting. Feel free also to suggest collaboration or ask a commission work by sending me email or submitting the  contact sheet.

Graafinen suunnittelu / Graphic Design 

Digitaalinen suunnittelu ja kuvittaminen / Digital Design & Illustration

Piirustus ja maalaus / Drawing & Painting